Bookchinról

Bookchin kritikus volt az osztály-központú marxista analízissel szemben és a leegyszerűsítő állam-ellenes libertiánizmussal és liberalizmussal és egy szerinte komplexebb társadalmi felfogást képviselt. A szabadság ökológiája – A hierarchia kialakulása és megszűnése című könyvében (The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy) így ír:

A hierarchia szót ennek a könyvnek az alcímében provokatívan használom. Fontos elméleti szükséglet, hogy szembeállítsuk a hierarchiát a tágabb értelemben használt osztály és állam szavakkal; a kifejezések pontatlan használata ugyanis a társadalmi realitás veszélyes leegyszerűsítéséhez vezethet. A hierarchia, osztály és állam szavakat felcserélhetőkként használni, ahogyan azt sok társadalomtudós teszi, megtévesztő és maradi. Ez a gyakorlat, az “osztálynélküli” vagy “libertáriánus” társadalmak esetében könnyedén elfedheti a hierarchikus kapcsolatokat és érzékenységet, melyek akár gazdasági kizsákmányolás vagy politikai elnyomás nélkül is a szabadság felszámolását állandósíthatják.

Bookchin rámutat a hierarchikus rendszerek történelem során napjaink társadalmáig tartó erősödésére, ami egyben meghatározóvá is kezd válni az emberi közösségek és egyének pszichéjében:

A társadalmi struktúrák objektív története internializálódik mint a psziché szerkezetének szubjektív története. A modern freudiánusok számára gyűlöletes lehet, de belső természetünk elfojtására nem a munka fegyelme, hanem a szabályok fegyelme kényszerít. Ez az elfojtás terjeszkedik kifelé a külsődleges természetünk felé puszta szabályok formájában, később pedig kizsákmányolásként. E felfogás halmozottan hatja át az egyének pszichéjét napjainkig nem csupán a kapitalizmus formájában, hanem a hierarchikus társadalmak történelmének zömében, azok születésétől kezdődően.

Forrás: Wikipedia

Mások mondták

Elkezdeni valamit úgy kell, hogy abbahagyod a beszédet és elkezded csinálni.

Walt Disney

A döntéseinkben, nem pedig a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk valójában.

J. K. Rowling

Ne sírj, hogy vége, mosolyogj, hogy megtörtént.

Dr. Seuss

%d blogger ezt szereti: