Bookchin – Magyarország ’56

„Úgy tűnik, hogy a társadalomtudósoknak nincs kellő ismeretük a polgárok saját politikai intézményeik és szervezeti formáik létrehozásának hatalmáról. A huszadik századi népi felkelések, például az orosz, a német, a spanyol és a legutóbb a magyar forradalmak tanúi voltak az emberek széleskörű önszerveződé-sének tanácsokba (melyeknek egy része regionális és nemzeti kongresszusokba szerveződtek), népgyűlésekbe különféle témákban ésBővebben: “Bookchin – Magyarország ’56”